ნეკროლოგი - პროფესორ ეთერ მგალობლიშვილი

04-06-2020
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია მწუხარებას გამოთქვამს ქართული საორგანო სკოლის ...
სასწავლო პროცესის აღდგენა
04-06-2020
კონსერვატორია სამეცადინოდ გაიხსნება 5 ივნისიდან, პარასკევი. გაიხსნება მხოლოდ კონ...
ფინალური გამოცდების შესახებ

01-06-2020
გთხოვთ გაეცნოთ დადგენილებას ფინალური გამოცდების ჩატარების წესისა და პროცედურის შ...
2019-2020 სასწავლო წლის II სემესტრის საგამოცდო ცხრილი
22-05-2020
2019-2020 სასწავლო წლის II სემესტრის საგამოცდო ცხრილი...
წარმატებული აკრედიტაცია

22-05-2020
2020 წლის 22 მაისს, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილ...
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის განცხადება
14-05-2020
კონსერვატორიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ მიმართულებისა და პროგრამის...
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის განცხადება

14-05-2020
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავდა რეკომენდაც...
შიდაშესარჩევ კონკურსს მეთოდური რესურსის შექმნისთვის
09-05-2020
კონსერვატორია ხელმეორედ აცხადებს შიდაშესარჩევ კონკურსს მეთოდური რესურსის შექმნის...