დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

04-08-2020
2020-2021 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის აცხადებს მიღებას სადოქტორო პრ...
მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!
28-07-2020
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას ...
შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

28-07-2020
2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ცხადდება შიდა მობილობის წესით ს...
2020-2021 სასწავლო წლის არჩევითი საგნების ნუსხა
24-07-2020
2020-2021 სასწავლო წლის არჩევითი საგნების ნუსხა...
აბიტურიენტებს! მაგისტრატურის შემოქმედებითი ტურები

10-07-2020
2020-2021 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამაზე "საშემსრულებლო ხელოვნება" მი...
მიღება მაგისტრატურაში
30-06-2020
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 2020-2021 სასწავლო...
აბიტურიენტებს! შემოქმედებითი ტურები

18-06-2020
2020-2021 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდები / შემოქმ...
რეგულაციები კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებებისთვის
14-06-2020
შემუშავდა სამუზეუმო, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული ღონისძიებებისთვის რ...