გამოცემები წლების მიხედვით

მუსიკალური ნაწარმოებების ანალიზი: XX საუკუნე
                                 
   ლექციები

ავტორები:  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

                     ქეთევან ბოლაშვილი,

                     ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

                     ქეთევან ჭიტაძე

რეცენზენტები: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

                           ლეილა მარუაშვილი,

                           ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

                           მარიკა ნადარეიშვილი

 

 

რედაქტორი:  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

                          დევილ არუთინოვი-ჯინჭარაძე

ISBN 978-9941-9464-2-4
2017 წ.

 

 

 

 

წიგნი წარმოადგენს XX საუკუნის მუსიკის ანალიზის სალექციო კურსს და მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს გასული საუკუნის მუსიკაში მიმდინარე პროცესების ის ნაწილი, რომელიც ამ ეპოქის აზროვნებისთვის არის განმსაზღვრელი. სახელმძღვანელო განკუთვნილია კონსერვატორიის სამაგისტრო პროგრამების მუსიკოლოგიის, კომპოზიციის და, ასევე, საშემსრულებლო ფაკულტეტების სტუდენტებისთვის.

 

                                                                                                                                                             

 

სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10