გამოცემები წლების მიხედვით

ნარკვევები ქართული ხალხური და

ძველი პროფესიული მუსიკის შესახებ               

 

ისტორიისა და თეორიის საკითხები

 

 

ავტორი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ივანე ჟღენტი

 


რეცენზენტები:ფოლკლორისტი, ხელოვნების დამსახურებული

                           მოღვაწე ანზორ ერქომაიშვილი

                           ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი თამარ ჩხეიძე


რედაქტორი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი მარიკა ნადარეიშვილი

 

ISBN 978-9941-9464-1-7

2017 წ.

 

 

 

წიგნი წარმოადგენს ავტორის მიერ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, თითქმის ხუთი ათეული წლის განმავლობაში წაკითხული ლექციების განახლებულ და გაფართოებულ ვარიანტს, რომელშიც განხილულია ქართული ხალხური მუსიკის, ქალაქური სიმღერისა და მართლმადიდებლური გალობის თეორიისა და ისტორიის საკითხები.

 

                                                                                                                                                             


სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10