გამოცემები წლების მიხედვით

ფორტეპიანოზე  დაკვრის  სწავლების 

მეთოდიკის  საკითხები

 

 

ავტორი - ბეჟან ნამგლაძე

რეცენზენტები: ედიშერ რუსიშვილი
                           მოისეი ბოროდა

 

რედაქტორი: რევაზ ტაკიძე

ISBN 978-9941-9464-6-2
2017 წ.


 

 

 

 

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ფორტეპიანოზე დაკვრის სწავლების იმ საკითხების განხილვა, რომლებიც აქტუალურია უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებთან მუშაობისას. წიგნი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო კონსერვატორიის სტუდენტებისათვის.

 

                                                                                                                                                              

 

სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10