გამოცემები წლების მიხედვით

 

XX  საუკუნის ქართული მუსიკა და მუსიკოსები
          (სტატიები, ნარკვევები, რეცენზიები)ავტორი:   ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                   დოდო გოგუა

რეცენზენტი:  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                         ნანა ლორია

რედატორი:   ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                        მარინა ქავთრაძე

 

 

ISBN  978-9941-9399-8-3
2016 წ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გამოცემა წარმოადგენს ავტორის მიერ სხვადასხვა წლებში სამეცნიერო კრებულებსა თუ პრესაში გამოქვეყნებული რჩეული ნაშრომების  -  სამეცნიერო  სტატიების, ნარკვევების, პორტრეტული ჩანახატებისა და რეცენზიების კრებულს. წიგნი როგორც წმინდა სამეცნიერო, ისე შემეცნებითი მნიშვნელობისაა. მისი გამოყენება ფართოდაა შესაძლებელი ქართული მუსიკის ისტორიის სწავლების დროს.

2017 წლის 13 იანვარს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა ბატონმა მიხეილ გიორგაძემ დ.გოგუას წიგნი დააჯილდოვა „წლის საუკეთესო სამუსიკისმცოდნეო ნაშრომის“  დიპლომით. 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10