გამოცემები წლების მიხედვით

საეკლესიო და თეორიული მუსიკოლოგიის
              აქტუალური პრობლემები


   თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის
         სამეცნიერო შრომების კრებული
       “მუსიკისმცოდნეობის საკითხები“.

 


რეცენზენტები: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                             დევილ არუთინოვი - ჯინჭარაძე
                             ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                             ეკატერინე ონიანი


რედაქტორთა ჯგუფი:
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
თამარ ჩხეიძე
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
მარიკა ნადარეიშვილი
ქეთევან ბაქრაძე
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
მანანა ტაბიძე (ლიტ. რედ.)
მაია კაჭკაჭიშვილი (ინგლ. ანოტ. რედ.)
 

 

ISSN 1512-2352
ISBN 978-9941-9399-7-6
2016 წ.

 

გამოცემაში შესულია ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის, პროფესორ მანანა ანდრიაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები. სტატიებში გაშუქებულია  საეკლესიო და თეორიული მუსიკოლოგიის სხვადასხვა საკითხი.

 


                                                                                                                                                            

 

სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10