გამოცემები წლების მიხედვით

                         ელისო ვირსალაძე

 

 

ავტორი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                 გულბათ ტორაძე


                
რეცენზენტი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                       მარინა ქავთარაძე

 

რედაქტორი:  მერი ტორაძე

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-9941-9197-6-3
2012 წ.

 

 

 

 

წიგნში თავმოყრილია  ავტორის სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული წერილები გამოჩენილი ქართველი პიანისტისა და პედაგოგის, პროფესორ ელისო ვირსალაძის  შესახებ;  საკუთრივ მუსიკოსის მოგონებები და ინტერვიუები; ფოტომასალა.


                                                                                                                                                            

 

სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10