გამოცემები წლების მიხედვით

                                სულხან ცინცაძე

 

 

ავტორი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                გულბათ ტორაძე


                  
რეცენზენტი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                       მარინა ქავთარაძე

 

რედაქტორი:  მერი ტორაძე

 

 

 

 

 

ISBN 978-9941-9197-7-0
2012 წ.

 

საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირთან ერთობლივი გამოცემა 

 

 

 

წიგნში  თავმოყრილია გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორის შესახებ ავტორის სტატიები,   სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული პერიოდულ თუ სპეციალურ გამოცემებში. მონოგრაფიულ შრომას თან ახლავს ს. ცინცაძის ძირითადი ნაწარმოებებისა და კომპოზიტორის შესახებ უმთავრესი პუბლიკაციების სია. 

 

                                                                                                                                                            

 

სარჩევი

 კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10