გამოცემები წლების მიხედვით

             მუსიკალური ნაწარმოებების ანალიზი
                             

                              ლექციები


ავტორები: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                    დევილ არუთინოვი-ჯინჭარაძე
                    ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                    მარიკა ნადარეიშვილი

 

რეცენზენტები:ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                        ქეთევან ბოლაშვილი
                        ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე

                        ნოდარ მამისაშვილი

 

რედაქტორი:  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                        მაია ტაბლიაშვილი

 

 

 

 

ISBN 978-9941-9197-4-9
2012 წ. (მეორე გამოცემა)

 

 

 

„ლექციები“ მუსიკალური ნაწარმოებების ანალიზის კურსში განკუთვნილია კონსერვატორიის  კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის  ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. იგი წარმოადგენს ავტორების მიერ 2004 წელს გამოქვეყნებული წიგნის მეორე, გაფართოებულ გამოცემას. სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი თემების ერთი ჯგუფი უკავშირდება ანალიზის მიზნებსა და მეთოდებს, მუსიკალური ნაწარმოების ცნებას, საკომპოზიტორო და საშემსრულებლო შემოქმედების თანაფარდობას, მუსიკალურ-გამომსახველობით საშუალებებს, ჟანრის, სტილის, თემატიზმის, ფორმისა და შინაარსის კატეგორიებს, მუსიკის მხატვრული ზეგავლენის პრინციპებს. თემების მეორე ჯგუფში განიხილება მე-17 - მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის მუსიკალური ფორმები.


                                                                                                                                                            

 

სარჩევი
კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10