გამოცემები წლების მიხედვით

                  მუსიკის  ფსიქოლოგია


                           

                            ლექციები

 

ავტორი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                 ლონდა სამსონიძე

 

წიგნი გამოსაცემად მოამზადა
            სამუსიკო ხელოვნების დოქტორმა
            ნინო კასრაძემ

 

რეცენზენტები:ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                          ნათელა თავხელიძე
                          ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                          ნიკოლოზ ტოროშელიძე

 

რედაქტორი:  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                         ნუნუ ჭელიძე

 

 

 

ISBN 978-9941-9197-5-6
2012 წ. (მეორე გამოცემა)

 

 

გამოცემა დამხმარე სახელმძღვანელოს სახით, გამიზნულია კონსერვატორიის სტუდენტებისთვის. იგი მისაწვდომი და გასაგები იქნება ზედა კლასების მოსწავლეებისთვისაც. წიგნში წარმოდგენილი მონაცემები იმ ფსიქოლოგიური პროცესების შესახებ, რომლებიც მონაწილეობენ მუსიკის აღქმის, შესწავლის და საკონცერტო შესრულების დროს, ასევე საინტერესო იქნება  მუსიკოს-პედაგოგებისათვის. წიგნში თავმოყრილია მასალა სალექციო თემების მიხედვით. ზოგადი ფსიქოლოგიის პროგრამით გათვალისწინებული თემატიკიდან გამომდინარე თითოეულ თავს დამატებული აქვს შესატყვისი ინფორმაცია მუსიკის ფსიქოლოგიიდან.


                                                                                                                                                            

 

სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10