გამოცემები წლების მიხედვით

            მუსიკოლოგიური ძიებანი
                            № 2   

     

      სამეცნიერო შრომების კრებული

 


რეცენზენტი:გულბათ ტორაძე

 

მთავარი რედაქტორი და შემდგენელი:   
                 მარინა ქავთარაძე

 

რედაქტორები: ქეთევან ბაქრაძე   
                           მანანა ტაბიძე (ლიტ. რედ.)
                           მაია კაჭკაჭიშვილი (ინგლ.ანოტაციების რედ.)

 

 

ISSN 1987-8842
2012 წ.

 

საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირთან ერთობლივი გამოცემა 

 

 

კრებულის რუბრიკები აერთიანებს ფართო თემატურ სპექტრს კლასიკური მემკვიდრეობის უცნობი ფურცლებიდან დაწყებული, უახლესი ქართული მუსიკით, დასავლური ავანგარდით  დამთავრებული. ქართული საკომპოზიტორო შემოქმედების ინტერპრეტაციის საკითხებსა და სამუსიკო პედაგოგიკის მწვავე პრობლემებთან ერთად კრებულში ასახულია ისეთი თემატიკაც, რომელიც ახალია ქართული სამუსიკისმცოდნეო სივრცისათვის.


                                                                                                                                                            

 

სარჩევი
კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10