გამოცემები წლების მიხედვით

XX საუკუნის 60-90-იანი წლების ქართული მუსიკის ისტორიის ნარკვევები. სერია: მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. კონსერვატორიის სამეცნიერო შრომების კრებული. ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური ანოტაციებით. 2004 წ.

 

 

დევილ არუთინოვი–ჯინჭარაძე. მარიკა ნადარეიშვილი. მუსიკალური ნაწრმოების ანალიზი. ლექციები. უმაღლესი სამუსიკო სასწავლებლების მუსიკისმცოდნეობა - საკომპოზიტორო ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. 2004 წ.

კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10