გამოცემები წლების მიხედვით

ივანე ჟღენტი. ლექციები ჰარმონიაში.  უმაღლესი სამუსიკო სასწავლებლების მუსიკისმცოდნეობა - საკომპოზიტორო ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. 2005 წ.

 


რუსუდან. წურწუმია. XX საუკუნის ქართული მუსიკა. თვითმყოფადობა და ღირებულებითი ორიენტაციები. ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 2005 წ.

კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10