გამოცემები წლების მიხედვით

ზაქარია ფალიაშვილი. სტატიები და ესეები. სერია: მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის და საქართველოს კომპოზიტორთა შემოქმედებითი კავშირის ერთობლივი გამოცემა. ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური ანოტაციებით 2006 წ.

 

ოთარ თაქთაქიშვილი (ნარკვევები და სტატიები). სერია: მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. კონსერვატორიის სამეცნიერო შრომების კრებული. ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური ანოტაციებით. 2006 წ.

 

რუსუდან თაყაიშვილი. მუსიკა თანამედროვე სასწავლო პარადიგმაში. სერია: მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური ანოტაციებით. 2006 წ.

 

ნინო ჟვანია. ფორტეპიანო და პიანისტი –შემსრულებელი (ისტორიის და სამომავლო პერსპექტივების საკითხები). სერია: მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური ანოტაციებით. 2006 წ.

 

საქართველოში დაცული ფონოგრაფის ლილვაკების კატალოგი (1920-50-იანი წლები). ქართულ და ინგლისურ ენებზე. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის გამოცემა. 2006 წ.

კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10