გამოცემები წლების მიხედვით

სასულიერო მუსიკა. სერია: მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. ქართულ ენაზე, ინგლისური ანოტაციებით. 2007 წ.

 

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია. 1917-2007. ავტორ –შემდგენლები: ნანა ლორია, მარინა ქავთარაძე. ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 2007 წ.

 

 

ივანე ჟღენტი. კლასიკური ჰარმონია.  ნაწილი. დიატონიკა. სახელმძღვანელო უმაღლესი სამუსიკო აკადემიური და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის. 2007 წ.

 

 

ი. ჟღენტი, მ. ჟღენტი, ნ. ჟღენტი. ქრესტომათია კლასიკურ ჰარმონიაში. I - II ნაწილი. უმაღლესი სამუსიკო აკადემიური და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის. 2007 წ.

კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10