გამოცემები წლების მიხედვით

ივანე ჟღენტი. კლასიკური ჰარმონია. II ნაწილი. ქრომატიკა. სახელმძღვანელო უმაღლესი სამუსიკო აკადემიური და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის. 2008 წ.

 

 

ლეილა მარუაშვილი. ლექციები პოლიფონიაში. დიდი პოლიფონიური ციკლი XX საუკუნის კომპოზიტორთა შემოქმედებაში. კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. 2008 წ.

კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10