გამოცემები წლების მიხედვით

დევილ არუთინოვი-ჯინჭარაზე. პოლიფონიის თეორია და ისტორია. ლექციები კონსერვატორიის თეორიულ – საკომპოზიტორო ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. 2009 წ

კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10