გამოცემები წლების მიხედვით

                    XX  საუკუნის მუსიკის ისტორია

                                   

                                      ლექციები

 

ავტორი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                ქეთევან ბოლაშვილი


                  
რეცენზენტები: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                           ნანა ლორია


                              ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                               ნანა შარიქაძე

რედაქტორები:  ქეთევან ბაქრაძე
                              მანანა ტაბიძე (ლიტ. რედაქტორი)

 

 

 

 

 

ISBN 978-9941-9197-0-1
2011 წ.
 

წიგნი მონოგრაფიული პრინციპითაა აგებული და მოიცავს გასული ასწლეულის პირველი ნახევრის გამოჩენილი კომპოზიტორების (შონბერგი, ბერგი, ვებერნი, სტრავინსკი, ბარტოკი, ჰინდემიტი, ვარეზი, ონეგერი, პროკოფიევი, შოსტაკოვიჩი, მესიანი) შემოქმედებას. ყოველი თავი ერთი რომელიმე კომპოზიტორის სტილის ევოლუციისა და ძირითადი ნაწარმოებების ანალიზს ეძღვნება. ლექციები განკუთვნილია კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის. დამხმარე სახელმძღვანელოს სახით იგი შეიძლება გამოიყენონ კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებმაც.

 

                                                                                                                                                              

 

სარჩევი

 კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10