გამოცემები წლების მიხედვით

                             ოთარ ჩიჯავაძე
                                       90

      თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის
             სამეცნიერო შრომების კრებული
      სერია: “მუსიკისმცოდნეობის საკითხები“რეცენზენტი: მანანა შილაკაძე
რედაქტორთა ჯგუფი:
ნატო ზუმბაძე
ქეთევან მათიაშვილი
დავით შუღლიაშვილი
ქეთევან ბაქრაძე
მაია კაჭკაჭიშვილი (ინგლ. ანოტ. რედ.)
 

 

 

 

ISSN 1512-2352
ISBN 978-9941-9197-3-2
2011 წ.
კრებული აერთიანებს ცნობილი ქართველი მუსიკისმცოდნის - ფოლკლორისტისა და მუსიკის ისტორიკოსის ოთარ ჩიჯავაძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებებსა და ფოლკლორული კონცერტის აუდიოჩანაწერს.
წიგნში წარმოჩენილია ოთარ ჩიჯავაძის ღვაწლი ქართული ხალხური მუსიკის შეკრებასა და სანოტო კრებულების შედგენა-გამოცემაში, ძველი ქართული პროფესიული და ხალხური მუსიკის კვლევაში. კომპაქტდისკზე შესულია ოთარ ჩიჯავაძის საექსპედიციო ფონოჩანაწერებიდან შესწავლილი საქართველოს სხვადასხვა კუთხის სოფლური და ქალაქური ფოლკლორის, ასევე, ძველი ქართული პროფესიული მუსიკის ნიმუშები.

 


                                                                                                                                                             
 

 

სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10