გამოცემები წლების მიხედვით

          ქართული ხალხური მუსიკის თეორიული საკითხები
                                 (წერილების კრებული)

 

ავტორი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                 ვლადიმერ გოგოტიშვილი


რედაქტორები:  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                             დევილ არუთინოვი-ჯინჭარაძე
                             ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                             გულბათ ტორაძე


შემდგენელი: ნინო კასრაძე

 

 

 

 

 

ISBN 987-9941-9197-2-5
2011 წ.

 

 

 

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან ერთობლივი გამოცემა

კრებულში თავმოყრილია ცნობილი ქართველი მუსიკისმცოდნის ვლადიმერ გოგოტიშვილის (1929-2009) შრომები, რომლებიც მიძღვნილია ქართული ხალხური სიმღერის ძირითადი კანონზომიერებების თეორიული კვლევისადმი; ეხება ეროვნული მრავალხმიანობის კილოინტონაციურ და კილოჰარმონიულ სტრუქტურებს; ფაქტურის, მეტრისა და რიტმის ტიპებს. ავტორი წლების მანძილზე ამუშავებდა მრავალდიალექტიანი ქართული მუსიკალური ფოლკლორის კილოორგანიზაციის ერთიან კონცეფციას. გამოცემაში წარმოდგენილია სხვადასხვა დროს დაბეჭდილი მისი წერილები, ნარკვევები და ტრადიციული მრავალხმიანობისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციებზე წაკითხული მოხსენებების ტექსტები.

 

                                                                                                                                                              

 

სარჩევი

 კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10