გამოცემები წლების მიხედვით

            საერთაშორისო სამუსიკისმცოდნეო
სტუდენტური კონფერენცია - კონკურსის მოხსენებებ

                  

 

რეცენზენტი: ქეთევან ბოლაშვილი

რედაქტორი: რუსუდან წურწუმია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-9941-9197-1-8
2011  წ.

 

 

 

 

კრებულში წარმოდგენილია 2010 წლის 29-30 აპრილს კონსერვატორიაში ჩატარებულ საერთაშორისო სამუსიკისმცოდნეო სტუდენტური კონფერენცია - კონკურსზე წაკითხული მოხსენებები ქართულ,  ინგლისურ, რუსულ ენებზე.

 

                                                                                                                                                     


სარჩევი

 კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10