გამოცემები წლების მიხედვით

          მეორე საერთაშორისო სამუსიკისმცოდნეო
 სტუდენტური კონფერენცია - კონკურსის მოხსენებები

                  

 

 

 

რეცენზენტი: ქეთევან ბოლაშვილი

რედაქტორი: რუსუდან წურწუმია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-9941-9197-8-7
2012  წ.

 

 

კრებულში წარმოდგენილია 2011 წლის 29-30 აპრილს კონსერვატორიაში ჩატარებულ მეორე საერთაშორისო სამუსიკისმცოდნეო სტუდენტური კონფერენცია - კონკურსზე წაკითხული მოხსენებები.


                                                                                                                                                     


სარჩევი

 

 კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10