გამოცემები წლების მიხედვით

          მეხუთე საერთაშორისო სამუსიკისმცოდნეო
 სტუდენტური კონფერენცია - კონკურსის მოხსენებები

                  

 

 

 

 

 

რეცენზენტი: რუსუდან წურწუმია

რედაქტორი: ქეთევან ბოლაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-9941-9399-3-8
2015  წ.

 

 

 

 

კრებულში წარმოდგენილია 2014 წლის 25-26 აპრილს კონსერვატორიაში ჩატარებული მეხუთე საერთაშორისო სამუსიკისმცოდნეო სტუდენტური კონფერენცია - კონკურსზე წაკითხული მოხსენებები ქართულ და ინგლისურ ენებზე.


                                                                                                                                                     


სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10