გამოცემები წლების მიხედვით

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიითბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის შრომების კრებული. გამოშვება I. ქართულ-რუსულ ენებზე. 1973 წ.ს შრომების კრებული. გამოშვება I. ქართულ-რუსულ ენებზე. 1973 წ.

კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10