თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

2019-2020 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები ადგილების რაოდენობა

აკადემიურიპროგრამა/სპეციალობა                

ადგილების რაოდენობა

 

 უფასო 

ფასიანი  

ჯამი  

1. საშემსრულებლო ხელოვნება


 

 

კლავიშიანი საკრავები

5

3

8

ორგანი

0

1

1

აკადემიური გუნდის დირიჟორობა

3

1

4

სოლო აკადემიური სიმღერა

5

8

13

საორკესტრო სიმებიანი საკრავები

 

 

 

ვიოლინო

4

1

5

ალტი

0

1

1

ჩელო

2

0

2

არფა

1

0

1

გიტარა

1

0

1

საორკესტრო ჩასაბერი საკრავები

 

 

 

ფლეიტა

2

1

3

ჰობოი

1

0

1

კლარნეტი

1

0

1

ფაგოტი

1

0

1

ვალტორნა

1

0

1

საყვირი

1

0

1

დასარტყამი საკრავები

1

0

1

2. კომპოზიცია

2

1

3

3. მუსიკისმცოდნეობა

 

 

 

მუსიკის თეორია

1

1

2

მუსიკის ისტორია

1

1

2

საეკლესიო მუსიკოლოგია

1

1

2

ეთნომუსიკოლოგია

1

1

2

4. მუსიკის ტექნოლოგია

0

2

2

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10