გთხოვთ გაეცნოთ
2020-2021 სასწავლო წლის
მისაღებ მოთხოვნებს

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10